Лос Анджелис 1984

Лос Анджелис 1984

Игрите на ХХIII Олимпиада се провеждат от 28.07 до 12.08 в Лос Анджелис, САЩ. В началото на 1984 г. обединението на спортните организации на социалистическите страни, под ръководството на СССР взима решение да бойкотира олимпийските игри в Лос Анджелис с аргументи, че е застрашена сигурността на състезателите и се нарушават правилата за провеждане на игрите свързани с тяхната комерсиализация и разделянето на олимпийските обекти. Този бойкот е следствие от изострянето на политическите отношения между САЩ и СССР още от края на 70-те години на ХХ в. и е отговор на бойкота на САЩ през 1980 г. на игрите в Москва. По този повод БОК свиква на 9 април 1984 г. извънреден пленум и гласува декларация за отказ от участие в игрите. Главните последици от това решение са предимно върху самите състезатели, чиито усилия и подготовка остават без реализация на най-висшия спортен форум в света.