Трети младежки олимпийски фестивал Албена, юни 2010 г.