Благотворителен турнир за деца лишени от родителски грижи - Благоевград