Ректорът на НСА се срещна с директора на Международната олимпийска академия

Ректорът на НСА се срещна с директора на Международната олимпийска академия
15 Юни 2015

Олимпийското образование е залегнало като съществена част от програмата на първите Европейски игри в Баку.


Ръководителите на Международната олимпийска академия (МОА) откриха нейно представителство в селото на спортистите, в което се презентира дейността на МОА и възможностите за сътрудничество с членове на отделните делегации.

В тази връзка бе и днешното посещение в селото на председателя на Българската олимпийска академия, зам.-председател на БОК и Ректор на НСА „Васил Левски“ проф.Пенчо Гешев. Той се срещна с директора на Международната олимпийска академия проф. Дионисис Гангас,като двамата обсъдиха възможности за бъдещо съвместно сътрудничество по програми за олимпийско образование и възпитание между Българската олимпийска академия и Международната олимпийска академия.

Назад